Návrh nového uspořádání a fungování ČALDu

Vývoj do současného stavu

Kdysi jsme byli jedna (malá) asociace, pod kterou spadaly tři sporty s létajícím diskem - ultimate, discgolf a freestyle. (Dogfrisbee je mimo; jak na české, tak mezinárodní úrovni. Další sporty jako guts nebo double disc court u nás nijak oficiálně nefungují.) Tyto tři sporty se vyvíjely, rozrůstaly a došlo k rozdělení - ultimate zůstal pod ČALDem, discgolf a freestyle založily vlastní asociace (ČADG a ČFFD).

O pár let později začala reálně svítat naděje na frisbee na olympiádě. Olympijský výbor nás však vnímá jako jeden sport, jednou z jeho podmínek je, abychom fungovaly společně, a jednal tak pouze s jedním subjektem - stejně jako třeba s atletikou a ne zvlášť s běžči, oštěpaři nebo trojskokany. Světová frisbee asociace WFDF tedy potřebuje, aby jejím členem byla z každé země pouze jedna asociace. Tou je v ČR ČALD. V roce 2014 se tak upravily stanovy tím způsobem, že ČADG i ČFFD zůstávají autonomními spolky přidruženými k ČALD, který fakticky řeší stále jen ultimate. DG i FF mají své zástupce ve výkonné radě i na valné hromadě, přestože se jich prakticky nic z toho, co ČALD řeší, netýká.

Předloni jsme začali čerpat dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podmínkou pro čerpání těchto dotací je, že příjemce musí být členem mezinárodní sportovní asociace. Pro nás je touto mezinárodní asociací WFDF. Protože jediným členem WFDF je a musí být ČALD, musí discgolf i freestyle žádat dotace přes nás. Vyúčtování všech nákladů je také na ČALD, dotaci nejde dále distribuovat dál, jako to šlo u loterijních peněz.

Letos v červenci byl spuštěn rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Kdo chce čerpat dotace, musí být v rejstříku zaregistrován a registrováni musí být všichni jeho členové. Dotace se budou z velké míry rozdělovat podle počtu členů, což je pro nás pozitivní zpráva - teď dostáváme suverénně nejméně ze všech sportovních svazů, takže bychom si měli polepšit. Za současné situace bychom byli trochu hybrid - máme vlastní členy a vlastní oddíly a zároveň jsou k nám přidruženy jiné asociace se svými členy.


Návrh

Myslíme si, že by bylo vhodné současné nastavení upravit. Aby v ČALDu měli stejné zastoupení všechny tři sporty, které by řešily, co mají společné - v tuto chvíli zejména sportovní rejstřík, dotace, jednání navenek (s ministerstvem, ČOV, WFDF apod.).

Situaci jsme řešili s právníky, odborníky na dotace i s ministerstvem školství a jako nejvhodnější vidíme řešení, kdy se ČALD stane zastřešující organizací, která bude mít pod sebou tři rovnocenné asociace. Členy budeme v rejstříku vykazovat společně a o dotační peníze, žádosti o ně i jejich vyúčtování se budou společně starat zástupci všech tří sportů. Interní záležitosti si ale každá asociace bude řešit sama. Nové uspořádání bude přehlednější a čistší.


Co je potřeba udělat

Založíme novou asociaci, která se bude věnovat čistě ultimate. Stávající majetek ČALDu přejde pod tuto asociaci. Pod novou asociací budou také naši junioři, a to formou pobočného spolku (nyní fungují jako samostatný spolek), což bude o dost transparentnější než současný stav. Do budoucna bude možné v případě potřeby zakládat další pobočné spolky. Fungování asociace pro ultimate by bylo velmi podobné dosavadnímu fungování ČALDu.

Pro ČALD připravíme nové stanovy, které se budou schvalovat na řádné valné hromadě ČALD v únoru. ČALD bude mít výkonnou radu, valnou hromadu a kontrolní komisi. Výkonná rada dělá běžnou agendu, rozhoduje o záležitostech asociace a je zodpovědná za hospodaření, kontroluje ji kontrolní komise a valná hromada je nejvyšším orgánem, která schvaluje rozpočet i výsledky hospodaření, volí členy výkonné rady a kontrolní komise a dělá zásadní rozhodnutí typu změna stanov. Ve všech těchto orgánech by byli zástupci ultimate, discgolfu a freestylu.