OSTATNÍ SPORTY

S létajícím talířem se dá provozovat celá řada dalších her a sportů. Většinou se jedná o hry původní, tedy hry vymyšlené speciálně pro létající disk.

Guts

Hraje pět hráčů proti pěti. Útočící družstvo hází disk proti soupeři, který stojí v řadě 14 m od házejícího. Útočník musí disk hodit do prostoru, kde soupeř stojí tak, aby se mu jej nepodařilo čistě chytit. Chycení musí být do jedné ruky. Ve hře Guts se pravidelně pořádá mistrovství světa (obvykle sdružené s mistrovstvím světa v ultimate), v ČR a okolí se však nepořádají žádné pravidelné soutěže.

Více na: http://www.wfdf.org/sports/guts.

Dogfrisbee

Tento sport vznikl v sedmdesátých letech v USA, kde je také nejvíce rozšířen. Jde samozřejmě o odnož běžného frisbee – házení si speciálním diskem, při dogfrisbee ale spolupracuje tým = psovod a pes. Soutěží se v distančních kategoriích a freestylu. Jelikož existuje na světě několik organizací, které pořádají soutěže, liší se drobně i jejich pravidla. Nejrozšířenější disciplíny jsou: SuperPro Toss&Fetch, Dog Dartbee, Freestyle a Quadruped.  

Více na: www.discdog.cz

Double Disc Court

DDC je hra, kterou hrají dvě družstva. Každé družstvo má dva hráče a jeden létací talíř. Úkolem družstva je bránit své území (vlastní pole) proti útočníkům. Útočí se dvěma způsoby:

  • hozením jednoho ze dvou disků tak, aby se zcela zastavil v soupeřově poli, aniž by se kdy dotkl území mimo hranice hracího pole
  • hozením tak, aby se oba talíře dotkly soupeře nebo obou soupeřů ve stejný okamžik

Družstvo si připočte bod, kdykoliv provede úspěšný útok, nebo když protihráči hodí disk mimo hrací pole. Vyhrává družstvo, které první docílí požadovaného počtu bodů – ten je určen pravidly soutěže.

Více na: http://www.wfdf.org/sports/ddc nebo v češtině na www.hdgl.fun/DDC.

Discathlon

Závod, ve kterém hráči hází disk po vyznačené trase. Trasa je vymezena různými překážkami, kterými musí disk proletět. Hráč nemusí absolvovat stejnou trasu jako disk. Cílem je projít trasu v co nejkratším čase.

Více na: http://www.wfdf.org/sports/discathon.

Field events

Pod tímto názvem se ukrývají čtyři soutěže, ve kterých soupeři porovnávají své schopnosti v ovládání disku při hodech na přesnost a dálku.

Accuracy – hody na přesnost. Disk soutěžící házejí do čtvercové „branky“ o straně 1,5 metru. Hody provádíme ze sedmi značek umístěných v různé vzdálenosti a úhlu od branky. Z každého stanoviště hází soutěžící 4x. Všech 28 hodů musí provést do 7 minut. Za každý zásah si započítává jeden bod.

Hod na dálku. Hráč má pět pokusů, které musí uskutečnit během 2,5 minuty. Počítá se nejdelší hod.

TRC. hod do dálky s chycením disku: Hráč hodí disk z kruhového odhodiště tak, aby jej mohl opět chytit co nejdále od místa odhození. Disk smí chytit pouze do jedné ruky. Z pěti pokusů se počítá nejlepší.

MTA. hod s měřením času, jak dlouho disk létí, než je znovu chycen: Hráč vyhodí disk tak, aby jej mohl opět chytit v prostoru vyhození do jedné ruky. Měří se čas od vyhození do chycení disku.  

Více na: http://www.wfdf.org/sports/field-events.

Kanjam

Kanjam je nekontaktní sportovní hra s létajícím talířem a dvěma plastovými koši, které jsou od sebe vzdáleny 15 m. Hrají proti sobě dva dvoučlenné týmy, cílem je hodit frisbee od jednoho koše a zasáhnout druhý koš. Hráč hází na koš, kde je připraven jeho spoluhráč, který může frisbee tečovat a tím ho umístit do koše. Vítězí dvojice, která první dosáhne 21 bodů.

Více na: https://www.kanjam.cz/co-je-kanjam.