Soutěžní řád Ultimate

Soutěžní řád ULTIMATE – mistrovská soutěž

V Ultimate se pořádají celostátní soutěže turnajovým způsobem

1. Úvodní ustanovení

 1. Oddílem je myšlen ultimate frisbee oddíl (viz. Stanovy ČALD)

 2. Týmem (dále jen tým) je myšlena část oddílu účastnící se v některé z kategorií.

 3. Oddíl může přihlásit do soutěže jeden nebo více týmů do všech nebo některých kategorií.

 4. Soupiskou týmu je myšlen jmenný seznam hráčů s datem narození, které oddíl nominuje na účast v soutěžním turnaji s uvedením, do kterého týmu oddílu hráč spadá. Minimální soupiska musí být zadána do evidenčního systému asociace nebo v papírové podobě odevzdána pořadateli turnaje před prvním utkáním týmu. Další hráči mohou být na soupisku v průběhu soutěžního turnaje doplněni, vždy však nejpozději před začátkem utkání, do kterého nastoupí.

 5. Finální soupiskou týmu je myšlena soupiska označená jako Finální, odsouhlasená v evidenčním systému. Ve Finální soupisce již není možné provádět změny.

 6. Soupiska týmu musí mít nejméně 51% hráčů s českým občanstvím, pokud není udělena výjimka od STK, o kterou je nutné požádat alespoň 22 dní před konáním turnaje.

 7. Maximální počet hráčů na soupisce je roven čtyřnásobku počtu hráčů jednoho týmu na hřišti.

2. Pořádání soutěží

 1. Soutěže se pořádají halové, venkovní a plážové, a to v těchto kategoriích: OPEN, ŽENY, MIXED, JUNIOR OPEN, JUNIOR ŽENY, JUNIOR MIXED.

 2. Oddíly, které se chtějí turnaje zúčastnit, musí své týmy přihlásit formou, kterou určí VR, a zaslat zálohu na určený bankovní účet do data oznámeného VR.

 3. Soutěže v jednotlivých kategoriích se konají následujícím způsobem, neurčí-li pro daný ročník VR jinak:

halová soutěž v kategorii mixed

Regionální soutěž

halová soutěž v kategorii open

Vícestupňová soutěž

halová soutěž v kategorii ženy

Vícestupňová soutěž

halová soutěž v kategorii U20 mixed

jeden turnaj (dle STK ČALD)

venkovní soutěž v kategorii mixed

Vícestupňová soutěž

venkovní soutěž v kategorii open

Skupinová soutěž

venkovní soutěž v kategorii ženy

Skupinová soutěž

venkovní soutěž v kategorii U20 open

jeden turnaj (dle STK ČALD)

venkovní soutěž v kategorii U20 women

jeden turnaj (dle STK ČALD)

plážová soutěž v kategorii women

jeden turnaj (dle STK ČALD)

plážová soutěž v kategorii mixed

jeden turnaj (dle STK ČALD)

 

  1. Vícestupňová soutěž je soutěž, ve které jsou týmy zařazeny do jednotlivých stupňů soutěže a soutěž probíhá v jednotlivých stupních odděleně. Soutěž má dvě kola. První kolo je barážové, díky kterému mohou týmy postoupit, resp. sestoupit, o jeden stupeň soutěže. Druhé kolo je finálové a výsledek tohoto kola je výsledkem celé soutěže. Vítěz finálového kola prvního stupně soutěže je mistrem republiky pro daný soutěžní ročník. Určitý počet nejlépe umístěných týmů v minulém ročníku soutěže se barážového kola neúčastní. Tyto týmy najisto zůstávají v prvním stupni soutěže pro finálové kolo. Podrobněji je vícestupňová soutěž popsána níže ve speciálním odstavci.

  2. Skupinová soutěž je soutěž, ve které se během dvou kvalifikačních turnajů vytvářejí skupiny, ze kterých je možné postoupit do vyšší skupiny pro následující kolo, či sestoupit do nižší. Finálový turnaj odehraje 8 nejlepších týmů po dvou skupinových kolech.

  3. Regionální soutěž je soutěž, ve které se z regionálního finálového turnaje kvalifikuje určitý počet týmů do příslušného republikového ligového finálového turnaje. V rámci regionu probíhá Vícestupňová soutěž, pokud to vyžaduje počet přihlášených týmů. Pokud je přihlášených týmů v rámci regionu 12 a méně, nekoná se baráž o nejvyšší stupeň, ale koná se pouze regionální finále se všemi přihlášenými týmy. Pokud je týmu více než 12, aplikuje se standardní Vícestupňová soutěž s 10 týmy v nejvyšším stupni.

  4. STK ČALD může žádat před začátkem soutěže poplatek za přihlášení týmu do soutěže. O tento poplatek se sníží týmový poplatek na finálovém turnaji. týmům, které se na finálový turnaj nekvalifikují, bude tento poplatek vrácen.

3. Přestupní řád

 1. Soutěže se může účastnit pouze člen oddílu.

 2. Přestup hráče mezi týmy ve stejné kategorii nelze uskutečnit během probíhajícího turnaje.

 3. Přestup hráče mezi týmy rozdílných oddílů ve stejné kategorii nelze uskutečnit během probíhající soutěže s výjimkou Skupinového systému na Finálový turnaj, viz 3e.

 4. V Regionální a Vícestupňové soutěži nelze uskutečnit přestup hráče mezi týmy jednoho oddílu během probíhající soutěže. STK ČALD může v případě vážného důvodu, který nemohl být v době nahlášení soupisek znám, udělit výjimku z tohoto pravidla. Oddíl musí o tuto výjimku požádat nejpozději do 2 dnů před ohlášeným začátkem turnaje.

 5. Ve Skupinovém systému nejsou možné přestupy mezi týmy jednoho oddílu. Pokud se jeden z týmů oddílu nezúčastní Finálového či Závěrečného turnaje, jeho hráči mohou hrát za jiné týmy oddílu. Hráči týmů, které nepostoupily na Finálový turnaj či odmítly účast, mohou hrát za kterýkoliv tým oddílu na Finálovém turnaji.

 6. Výsledek zápasu, ve kterém za tým nastoupil hráč, který nebyl na finální soupisce týmu, a to na jakkoliv krátkou dobu, se kontumačně upravuje v neprospěch tohoto týmu do na poměr X:0, přičemž X je bodový strop daný pravidly hrané soutěže. Pokud není bodový strop pravidly stanoven, upravuje se výsledek na 15:0.

 7. STK ČALD může při nesplnění výše uvedených bodů ve výjimečných případech udělit výjimku.

4. Vícestupňová soutěž

 1. Formát soutěže: finálový turnaj X. ligy s kvalifikačním turnajem

 2. Finále 1. ligy má vždy maximálně 10 týmů. Každá další Liga má 10 týmů kromě posledního stupně, který má až 16 týmů.

  1. Grafické znázornění formátu soutěže

Počet týmů

Provedení soutěže

0 - 10

Finále

11 - 16

Kvalifikace o finále + finále

17 - 26

Kvalifikace o finále a 2. ligu + finále a 2.
 liga

27 - 36

Kvalifikace o finále, 2. a 3. ligu + finále, 2.
 a 3. liga

37 - 46

Kvalifikace o finále, 2., 3. a 4. ligu + finále,
 2., 3. a 4. liga

 

 1. Kvalifikace o každý stupeň má 10 týmů, kromě kvalifikace o předposlední ligovou soutěž, která má až 12 týmů.

 2. Prvních 5 týmů Finále 1. ligy se automaticky kvalifikuje na finále dalšího ročníku.

 3. Prvních 5 týmů kvalifikace postupuje do soutěže, o kterou se kvalifikace hrála, zbylé týmy padají pro daný rok do ligy o stupeň nižší tak, aby v posledním stupni soutěže nebylo víc než 16 týmů a ve všech vyšších stupních bylo týmů 10.

 4. Nasazení daného ročníku se určuje podle konečných výsledků ročníku předchozího. Týmy, které se předchozího ročníku neúčastnily, budou nasazeny za poslední tým podle data a času přihlášení. Před jednotlivými stupni soutěže se hrají kvalifikace o tyto stupně. Kvalifikaci nehraje prvních 5 týmů dle nasazení a týmy z konce nasazení, které se nevejdou na kvalifikaci.

  1. Grafické znázornění rozdělení týmů do soutěže

Počet týmů

Finále

Kvali. na finále

2. liga

Kvali. na 2. ligu

3. liga

Kvali. na 3. ligu

4. liga

0-10

1-10

X

X

X

X

X

X

11-16

1-5

6-16

X

X

X

X

X

17-26

1-5

6-18

19-26

X

X

X

X

27-36

1-5

6-16

?

17-28

29-36

X

X

37-46

1-5

6-16

?

17-26

?

27-38

39-46

 

  1. Barážového kola o konkrétní stupeň soutěže se účastní 5 nejhorších týmů tohoto stupně a 5 nejlepších týmů stupně o jeden stupeň nižšího. Výjimkou je barážové kolo o předposlední stupeň soutěže. Toho se účastní 5 nejhorších týmů předposledního stupně a až 7 nejlepších týmů, které se účastnily minulého ročníku soutěže, stupně posledního.

5. Skupinová soutěž

 1. Soutěž sestává ze dvou turnajů Kvalifikačních a jednoho Finálového. Týmy jsou dle pořadí minulé sezony nasazeny do Skupin. Během kvalifikačních turnajů se mohou mezi skupinami posouvat na základě dosažených výsledků.

 2. Průběžné pořadí je dáno celkovým pořadím týmů ve skupinách na předchozím kvalifikačním turnaji či výsledným pořadím na finálovém turnaji.

  1. Neúčast týmu oddílu na libovolném turnaji soutěže znamená nasazení pro příští turnaj či příští sezónu za poslední zúčastněný tým.

  2. Týmy, které se neúčastnily předchozího turnaje soutěže či předchozí sezóny soutěže, jsou nasazeny do průběžného pořadí soutěže za poslední tým, který se turnaje či předchozí sezóny zúčastnil.

   1. Pokud je více takových týmů, je jejich pořadí dáno porovnáním umístění z posledního turnaje, kterých se týmy zúčastnily. Výsledky týmů jsou seřazeny nejdříve podle data konání daného turnaje od nejnovějších a následně dle dosaženého pořadí.

   2. Pokud je více týmů, které se nikdy nezúčastnily turnaje soutěže, je určeno jejich pořadí losem.

 3. 1. Kvalifikační turnaj

  1. Nejvyšší skupina

   1. počet týmů: 6, 5 v případě Počtu přihlášených týmů < 12

   2. herní systém: každý s každým 1x

  2. Nižší skupina

   1. dalších 6 týmů + zbývající týmy, je-li jich < 6 (jinak se tvoří další Skupina se stejnými pravidly)

   2. herní systém a délku zápasů určuje STK ČALD dle přihlášeného počtu týmů

 4. 2. Kvalifikační turnaj

  1. Přihlášené týmy jsou rozděleny na skupiny po 4 týmech. Pokud je zbývajících nerozdělených týmů 5 až 7, vytváří se skupina s tímto počtem týmů.

  2. První den 2. kvalifikačního turnaje

   1. Týmy ve čtyřčlenných skupinách odehrají zápas každý s každým.

   2. Skupina s počtem týmů 5-7 má herní systém určený STK.

  3. Druhý den 2. kvalifikačního turnaje

   1. Prvních 6 týmů z průběžného pořadí (4 týmy z 1. skupiny a 2 nejlepší z 2. skupiny) sehrají zápasy o umístění herním systémem, který určí STK.

   2. Týmy od průběžného 7. místa jsou rozděleny do skupin o umístění po 4 týmech, do kterých se přenáší výsledky z předchozích skupin po 4 týmech.

   3. Rozdělování týmů i herní systém je stejným způsobem jako pro První den turnaje.

 5. Finálový turnaj

  1. Finálového turnaje se zúčastní 8 nejlepších (dle průběžného pořadí daným výsledky 2. kvalifikačního turnaje) přihlášených týmů. Pořadí mohou ovlivnit týmy, které se neúčastnily 2. kvalifikace, ale byly na 1. kvalifikačním turnaji do 3. místa.

  2. Herní systém Finálového turnaje určuje STK ČALD

 6. Závěrečný turnaj pro další týmy

  1. Týmy, které se nekvalifikovaly na Finálový turnaj mohou v případě zájmu odehrát Závěrečný turnaj. Formát turnaje určuje STK ČALD dle počtu přihlášených týmů.

  2. Turnaj se může odehrát ve stejné lokalitě jako Finálový turnaj, pokud může pořadatel turnaje zajistit dostatečnou kapacitu.

6. Regionální soutěž

 1. STK ČALD na základě počtu týmů oddílů přihlášených do soutěže při prvním použití Regionální soutěže definuje regiony, které aktualizuje pro každý ročník na základě geografické příslušnosti týmů přihlášených do soutěže

 2. Regionální soutěž je možné hrát při počtu regionů 3 a více, každý region musí mít alespoň 4 přihlášené týmy pocházející z alespoň 2 různých oddílů. Pokud není jedna z podmínek splněna, je preferovaná Vícestupňová soutěž.

 3. Soutěž se skládá z regionálních kvalifikací formou Vícestupňové soutěže (v případě potřeby), regionálních finále a republikového finálového turnaje X. ligy

  1. Počet republikových finálových turnajů určuje STK ČALD

  2. Herní systém všech turnajů soutěže určuje STK ČALD

  3. STK ČALD určuje počet spotů do jednotlivých republikových finálových turnajů

  4. Vítězové republikového turnaje 1. ligy a 2. ligy přímo postupují do republikového finále 1. ligy další sezónu a neúčastní se příští regionální kvalifikace

  5. Pokud region nevyužije všechny své spoty, připadají nevyužité spoty dalšímu regionu v pořadí

 4. Koeficient regionu Kr určuje průběžné pořadí regionů, dle kterého náleží jednotlivým regionům určitý počet spotů do republikových finálových turnajů

  1. Kr je vypočítán ze součtu Koeficientů regionu za sezónu Krs v uplynulých 4 sezónách. Krs je vážen stářím sezóny, váha je dána vztahem: 1 - (0,25*n) kde n nabývá hodnot {0, 1, 2, 3}.

  2. Krs je vypočítán jako součet bodů všech týmů všech oddílů v dané sezóně, dělený počtem těchto týmů

   1. Bodový zisk týmu za sezónu je určen vztahem: {pocet_tymu}-{umisteni_tymu}+1, kde {pocet_tymu} je celkový počet týmů na finálových turnajích a {umisteni_tymu} je výsledné umístění ze všech lig. Tyto body jsou základem pro týmový koeficient.

    1. Příklad: 5. místo na finálovém turnaji 2. ligy získává o 5 bodů méně, než poslední tým na finálovém turnaji 1. ligy). Poslední tým na finálovém turnaji nejnižší ligy získává vždy 1 bod

  3. Pokud dojde k přesunu oddílu (do jiného/nového) regionu, dochází také k přepočítání koeficientu obou dotčených regionů v každé sezóně, které se týmy dotčeného oddílu účastnily.

  4. Pořadí regionů dané pořadím Kr pro další sezónu publikuje STK ČALD po dohrání všech finálových turnajů soutěže

 5. Republikový finálový turnaj každé ligy má 10 spotů, finálový turnaj nejnižší ligy má 12 spotů.

  1. Týmy jsou nasazeny na republikový finálový turnaj dle svého koeficientu, jehož výpočet je uvedený v sekci regionálního koeficientu.

 6. V rámci regionu je soutěž organizována stejně jako Vícestupňová soutěž s výjimkou počtu týmů v nejvyšším stupni, pokud je počet přihlášených týmů v regionu 12 a méně. V tomto případě je vynechána baráž o nejvyšší stupeň a a koná se pouze finále s tímto počtem týmů. Pokud je přihlášených týmů více než 12, probíhá standardní Vícestupňová soutěž s maximálním počtem 10 týmů v nejvyšším stupni.

  1. Barážová kola ve smyslu Vícestupňové soutěže jsou Regionálními kvalifikacemi.

  2. Regionální turnaje (kvalifikace formou Vícestupňové soutěže i finálový turnaj) jsou považovány za ligové turnaje ve smyslu dodržování pravidel uvedených v tomto soutěžním řádu

7. Doplňující pravidla

 1. Na každém soutěžním turnaji jsou všichni hráči týmu povinni hrát ve stejnokroji, který je jednoznačně odliší od soupeře. Za stejnokroj se v tomto případě považuje, pokud mají všichni právě hrající členové týmu:

  1. oděv horní poloviny těla stejného barevného vzoru s jednotným potiskem (čísla se mohou lišit)

  2. oděv horní poloviny těla jednotné barvy bez potisků

  3. oděv překrytý rozlišovací vestou stejné barvy

 2. Doporučujeme, aby měly týmy účastnící se finálových turnajů k dispozici dvě varianty stejnokrojů – světlé a tmavé.

8. Určování pořadí a rozhodovací kritéria

 1. Po dohrání zápasů ve skupině při systému každý s každým jsou týmy seřazeny podle počtu výher.

 2. Pokud některé týmy mají shodné pořadí, použijí se následující rozhodovací kritéria.

 3. Každé kritérium se aplikuje na všechny týmy se shodným pořadím.

  1. Pokud po použití kritéria mají týmy stále shodné pořadí, použije se kritérium následující.

  2. Pokud se oddělí podskupina týmů se shodným pořadím, tato podskupina opět postupuje od prvního kritéria.

 4. Rozhodovací kritéria:

  1. Počet vyhraných zápasů mezi týmy se shodným pořadím.

  2. Rozdíl skóre ve vzájemných zápasech mezi týmy se shodným pořadím.

  3. Rozdíl skóre ve vzájemných zápasech mezi týmy z celé skupiny.

  4. Počet získaných bodů ve vzájemných zápasech mezi týmy se shodným pořadím.

  5. Počet získaných bodů ve vzájemných zápasech mezi týmy z celé skupiny.

  6. Brick pool: každý tým nominuje hráče, který vyhazuje disk ze základní čáry na vzdálenější brick. Pořadí se určí dle vzdálenosti disku od bricku. Pořadí házejících je určeno flipem.

 5. Pokud dva nebo více týmů obdrží stejnou průměrnou známku v hodnocení Spirit of the Game, vítězem se stává nejlépe umístěný tým.