TRENÉRSKÉ LICENCE

Udělování trenérských licencí se řídí vnitřní směrnicí ČALD.

III. třída

Jednou ročně (začátek jara) probíhá kurz trenérských licencí III. třídy. Podmínkou je věk 15 let, absolvence kurzu (1 víkend) a odevzdání závěrečného projektu na zvolené téma do 1 měsíce od proběhnutí kurzu.

II. třída

V současné době připravujeme akreditaci na kurz II. třídy. Úspěšný absolvent bude moct mít například živnostenské oprávnění na odbornost Trenér sportů s létajícím diskem.

I. třída

V nejbližší době se kurz I. třídy nechystá.